Lista instalatorilor a fost publicată!

Instrucțiuni beneficiari

  1. Autentificare în aplicația online 

2. După autentificare sau la click pe sigla AFM este afișată opțiunea
pentru secțiunea specifică programului Fotovoltaice – Beneficiari

3. Accesați secțiunea specifică pentru a afișa opțiunile de gestionare a
dosarului

Dosarul are status “Dosarul a fost depus”
4. Accesați opțiunea „Adaugă” pentru a începe procesul de selectare
instalator

5. Selectați opțiunea “SELECTARE INSTALATOR ȘI EVALUARE” și apoi
opțiunea “Adaugă”

6. Alegeți opțiunea “Deschide” în secțiunea “Activități de realizat”

7. Selectați activitatea de realizat “SOLICITARE ATRIBUIRE
INSTALATOR” și continuați cu opțiunea “Deschide”.

Dosarul are status „În solicitare atribuire instalator”

8. Este afișată fereastra de selectare instalator. Această fereastră
poate fi accesată și cu opțiunea “Activități de realizat – Deschide”.

9. Utilizați opțiunea de căutare denumire/CUI/judet/localitate pentru
Selectați instalatorul Altige Impex si opțiunea “Trimite”

10.
Altige Impex SRL / CUI: 16388554

11.În urma trimiterii solicitării către instalator, statusul dosarului va fi
“În solicitare atribuire instalator”

12. După preluarea dosarului de către instalatorul ales, statusul
dosarului se va modifica în ”În verificare conformitate și
eligibilitate”

13.După declararea ca eligibil a dosarului de către instalatorul ales,
statusul dosarului se va modifica în “Dosar eligibil”

14.După declararea ca neeligibil a dosarului de către instalatorul ales,
statusul dosarului se va modifica în “Dosar neeligibil”

Instrucțiuni beneficiari

  1. Autentificare în aplicația online 

2. După autentificare sau la click pe sigla AFM este afișată opțiunea
pentru secțiunea specifică programului Fotovoltaice – Beneficiari

Dosarul are status “Dosarul a fost depus”
3. Accesați opțiunea „Adaugă” pentru a începe procesul de selectare
instalator din sectiunea de cerere noua

4. Selectați opțiunea “SELECTARE INSTALATOR ȘI EVALUARE” și apoi
opțiunea “Adaugă”

6. Alegeți opțiunea “Deschide” în secțiunea “Activități de realizat”

7. Selectați activitatea de realizat “SOLICITARE ATRIBUIRE
INSTALATOR” și continuați cu opțiunea “Deschide”.

Dosarul are status „În solicitare atribuire instalator”

8. Este afișată fereastra de selectare instalator. Această fereastră
poate fi accesată și cu opțiunea “Activități de realizat – Deschide”.

9. Utilizați opțiunea de căutare denumire/CUI/judet/localitate pentru
Selectați instalatorul Altige Impex si opțiunea “Trimite”

10. Altige Impex SRL / CUI: 16388554

11.În urma trimiterii solicitării către instalator, statusul dosarului va fi
“În solicitare atribuire instalator”

De ce să alegi KILOWAT / Altige Impex S.R.L?

Prezență în media

De ce să alegi panourile fotovoltaice Tiger Neo

Sisteme fotovoltaice JinkoSolar

N Type / TopCon

tehnologie de ultimă generație

87,40%

producție garantată minimă dupa 30 de ani

30 de ani

garanție de eficiență

4,37 KW

din 5 K productie după 30 de ani de funcționare

Degradare scăzută, garanție crescută

Coeficient de Temperatură cu Putere Redusă

-0.34%

P-type

-0.29%

N-type

Temperaturile mai ridicate duc la o putere de ieșire mai scăzută / producție de energie scăzută. Coeficientul îmbunătățit de temperatură al Jinko TOPCon duce la o putere și un randament mai mare în comparație cu P-type și PERC.

În condiții de mediu identice (aceeași zi) temperatura medie zilnică de funcționare a n-tipului TOPCon este mai mică decât cea a p-tipului (<1 ℃); rezultând în pierderi de căldură mai mici (prin generara de caldură) și, implicit, în generarea unei cantități mai mari de energie electrică.

Coeficientul de temperatură scăzută este o măsură a eficienței cu care un panou solar își menține performanța la temperaturi ridicate. Acest coeficient este exprimat de obicei în procente pe grad Celsius (%/°C) și indică cât de mult scade eficiența panoului solar pentru fiecare grad Celsius peste o temperatură de referință (de obicei 25°C).

Un coeficient de temperatură scăzut este de dorit, deoarece înseamnă că panoul solar își va menține o eficiență mai mare la temperaturi ridicate. Panourile solare tind să fie mai puțin eficiente pe măsură ce temperatura crește, așa că un coeficient de temperatură scăzut poate fi un avantaj semnificativ, mai ales în zonele cu climă caldă.

De exemplu, dacă un panou solar are un coeficient de temperatură de -0,4%/°C, înseamnă că pentru fiecare grad Celsius peste 25°C, eficiența panoului va scădea cu 0,4%. Dacă temperatura ajunge la 35°C, eficiența panoului va scădea cu 4% (10 grade x 0,4%/°C = 4%).

Este important să se ia în considerare coeficientul de temperatură atunci când se evaluează performanța unui sistem fotovoltaic, mai ales dacă acesta va fi instalat într-o zonă cu temperaturi ridicate.

Producția Inițială

  • Anuală Inițială: 6000 KWh/an (cifra medie pe baza productiei anterioare)
  • Zilnică Inițială: 16,44 KWh (6000 KWh/an /  365 zile/an = 16,44 KWh/zi)

Degradarea Inițială: Dacă sistemul are 11 panouri de 470W fiecare (total 5170W), capacitatea inițială va scădea la 5170W – 1% x 5170W = 5118,3W.

Degradarea Anuală Liniară după Primul An: capacitatea sistemului va scădea cu 0,4% adica 20,6W  (0,4% x 5118,3W = 20,6W).

Degradarea și Producția după 30 de Ani: Capacitatea sistemului va scădea cu 652,3W, ajungând la 4,5 KW (4517,7W) de la 5,

Producție Zilnică: Producția medie zilnică va scădea cu 2,08 KWh, ajungând la 14,36 KWh.

Producție Anuală: Producția anuală va scădea cu 759,2 KWh, ajungând la 5241,4 KWh/an

Astfel, chiar și după 30 de ani de funcționare, un sistem fotovoltaic de 5 KW cu 11 panouri JinkoSolar Neo de la Kilowat ar genera în medie 5241,4 KWh pe an, comparativ cu 6000,6 KWh/an inițial. Aceasta subliniază rentabilitatea și durabilitatea acestui sistem pe termen lung.

Performanță îmbunătățită în condiții de lumină slabă

Celulele TOPCon de la Jinko sunt mai eficiente la lumină slabă și reduc pierderile de energie.

Comparativ cu modulele P-type și PERC, modulele de tip n-TOPCon au un răspuns mai bun la lumină slabă (sub 600W/m²).

Acest lucru se reflectă într-o perioadă extinsă de generare a energiei cu aproximativ 1 oră dimineața și o oră seara.