Economiseste prin programul Casa Verde

Înainte de completare îti recomandam sa citesti si sa treci prin pașii de mai jos ca proiectul sa fie unul succes.

Ai nevoie de urmatoarele documente:

Dovada faptului ca nu sunt datorii la bugetul de stat. Se obţine de la ANAF din județul solicitantului, pentru cei care deţin semnătură electronică documentul poate obține pe site-ul ANAF, accesând SPV – persoane fizice, se poate crea cont şi fără semnătură electronică urmând paşii prezentaţi în ghidul de pe site-ul instituției.

Dovada faptului ca nu sunt datorii la bugetul local. Se solicita la direcția taxe si impozite, completând cererea pentru obținerea certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, documentul se eliberează pe loc.

Se poate obţine atât online de pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (www.ancpi.ro) cat si prin prezența fizică la instituție. Extrasul de Carte Funciara nu trebuie sa fie mai vechi de 60 de zile, iar din acesta trebuie sa rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea. https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420

Documentele trebuie sa fie valabile la momentul inscrierii pe site instalator si in aplicatia AFM. Suma aprobata solicitantului va fi stabilita de catre instalator in consultare cu solicitantul, conform cererii de finantare.