Finanțare parcuri fotovoltaice prin fondul de modernizare

Fii producator de energie

Program de finanțare nerambursabilă prin Fondul de Modernizare pentru sisteme fotovoltaice destinat întreprinderilor cu activitate principală sau secundară în producerea de energie

Finanțare pentru sisteme sub 1 MW și pentru cele peste 1 MW, cu un plafon de până la 20 milioane EUR per beneficiar și 500.000 EUR per MW.

Solicitanți elibili

Constituite conform Legii nr. 31/1990, cu activități înscrise în actul constitutiv privind producerea și comercializarea de energie electrică în cadrul diviziunii 35, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică, aceasta este inclusă în domeniile de activitate ale solicitantului, conform clasificării CAEN rev. 2.

Activități finanțabile

Finanțarea este acordată în lei, prin rambursarea cheltuielilor efectuate, și nu poate depăși 20 milioane EUR per beneficiar, conform regulamentului.

Nu se finanțează capacitățile de stocare a energiei electrice.

Documente necesare